Sundsvalls Pistolskytteklubb

Tillhör krets Västernorrlands Läns Pistolskyttekrets