Skorpeds Pistolskytteförening

Tillhör krets Västernorrlands Läns Pistolskyttekrets