Nätra skyttegille

Tillhör krets Västernorrlands Läns Pistolskyttekrets