Storumans Pistolklubb

Tillhör krets Västerbottens Läns Pistolskyttekrets