Sorsele Pistolklubb

Tillhör krets Västerbottens Läns Pistolskyttekrets