Lycksele Pistolskytteklubb

Tillhör krets Västerbottens Läns Pistolskyttekrets