Burträsk Pistolklubb

Tillhör krets Västerbottens Läns Pistolskyttekrets