Kristinehamns Pistolklubb

Tillhör krets Värmlands Pistolskyttekrets