Karlstads Pistol- Och Sportskytteklubb

Tillhör krets Värmlands Pistolskyttekrets