Karlstads Hemvärns Pistolskytteförening

Tillhör krets Värmlands Pistolskyttekrets