Uppsala Handeldvapenförening

Tillhör krets Uppsala Läns Pistolskyttekrets