Ultuna Skytteförening

Tillhör krets Uppsala Läns Pistolskyttekrets