Östhammars Pistolklubb

Tillhör krets Uppsala Läns Pistolskyttekrets