Föreningar

Krets: Uppsala Läns Pistolskyttekrets (2-C)

# Förening Krets
1 Skogstibble Skytteförening Uppsala Läns Pistolskyttekrets
2 Ultuna Skytteförening Uppsala Läns Pistolskyttekrets
3 Östhammars Pistolklubb Uppsala Läns Pistolskyttekrets
4 Östervåla Skytteförening Uppsala Läns Pistolskyttekrets
5 Älvkarleby Pistolklubb Uppsala Läns Pistolskyttekrets
6 Uppsalapolisens Pistolskytteklubb Uppsala Läns Pistolskyttekrets
7 Upsala Sportskytteklubb Uppsala Läns Pistolskyttekrets
8 Uppsala Handeldvapenförening Uppsala Läns Pistolskyttekrets
9 Tierps Pistolskytteklubb Uppsala Läns Pistolskyttekrets
10 Råsbo Pistolskytteklubb Uppsala Läns Pistolskyttekrets
11 Pistolklubben Ena Uppsala Läns Pistolskyttekrets
12 F 16 Pistolklubb Uppsala Läns Pistolskyttekrets
13 Dannemora Sportskytteklubb Uppsala Läns Pistolskyttekrets
14 Bålsta Skyttesällskap Uppsala Läns Pistolskyttekrets