Föreningar

Krets: Uppsala Läns Pistolskyttekrets (2-C)

# Förening Krets
1 Skogstibble Skytteförening Uppsala Läns Pistolskyttekrets
2 Östhammars Pistolklubb Uppsala Läns Pistolskyttekrets
3 Östervåla Skytteförening Uppsala Läns Pistolskyttekrets
4 Älvkarleby Pistolklubb Uppsala Läns Pistolskyttekrets
5 Uppsalapolisens Pistolskytteklubb Uppsala Läns Pistolskyttekrets
6 Upsala Sportskytteklubb Uppsala Läns Pistolskyttekrets
7 Uppsala Handeldvapenförening Uppsala Läns Pistolskyttekrets
8 Tierps Pistolskytteklubb Uppsala Läns Pistolskyttekrets
9 Råsbo Pistolskytteklubb Uppsala Läns Pistolskyttekrets
10 Pistolklubben Ena Uppsala Läns Pistolskyttekrets
11 F 16 Pistolklubb Uppsala Läns Pistolskyttekrets
12 Dannemora Sportskytteklubb Uppsala Läns Pistolskyttekrets
13 Bålsta Skyttesällskap Uppsala Läns Pistolskyttekrets