Stockholm Enskede Pistolskytteklubb

Tillhör krets Stockholms Pistolskyttekrets