STAR Pistolskytteklubb

Tillhör krets Stockholms Pistolskyttekrets