S:t Eriks Pistolklubb

Tillhör krets Stockholms Pistolskyttekrets