Södertälje Pistolklubb

Tillhör krets Stockholms Pistolskyttekrets

Skjutbanor

151 52 Södertälje Gamla Enhörnavägen 63