Skarp 7 Pistolskytteklubb

Tillhör krets Stockholms Pistolskyttekrets