Rikstens Skytteförening

Tillhör krets Stockholms Pistolskyttekrets