Pistolskytteklubben Svea Ing1

Tillhör krets Stockholms Pistolskyttekrets

Skjutbanor