Nynäshamns Allmänna Pistolklubb

Tillhör krets Stockholms Pistolskyttekrets