LM Ericsson Pistolklubb

Tillhör krets Stockholms Pistolskyttekrets