Livgardets Skytteförening

Tillhör krets Stockholms Pistolskyttekrets