Lidingö Sportskytteklubb

Tillhör krets Stockholms Pistolskyttekrets

Skjutbanor

18158 Lidingö Högsätravägen 12
18190 Lidingö Elfviksvägen