Handens Pistolskytteklubb

Tillhör krets Stockholms Pistolskyttekrets