Hallonbergens Pistolklubb

Tillhör krets Stockholms Pistolskyttekrets