Gripen Pistolklubb

Tillhör krets Stockholms Pistolskyttekrets