Friskyttarnas Skytteförening

Tillhör krets Stockholms Pistolskyttekrets