Färgklämman Pistolskytteklubb

Tillhör krets Stockholms Pistolskyttekrets