Borgens Skyttegille

Tillhör krets Stockholms Pistolskyttekrets