Allskytte Pistolklubb

Tillhör krets Stockholms Pistolskyttekrets