Alfa Laval Pistolskytteklubb

Tillhör krets Stockholms Pistolskyttekrets