Valla Pistolskytteklubb

Tillhör krets Södermanlands Pistolskyttekrets