Trosa Pistolklubb

Tillhör krets Södermanlands Pistolskyttekrets