Nyköpings Pistolklubb

Tillhör krets Södermanlands Pistolskyttekrets