Saab Pistolklubb

Tillhör krets Östergötlands Pistolskyttekrets