Fjugesta Pistolskytteklubb

Tillhör krets Örebro Läns Pistolskyttekrets