Tornedalens Pistolklubb

Tillhör krets Norrbottens Pistolskyttekrets