Laxforsens Svartkrutskytteförening

Tillhör krets Norrbottens Pistolskyttekrets