Gällivare Pistolklubb

Tillhör krets Norrbottens Pistolskyttekrets

Skjutbanor

98234 Malmberget Järnvägsgatan 4
98235 Gällivare Kullevägen