Lunds Pistolklubb

Tillhör krets Malmöhus Pistolskyttekrets