Häktet Helsingborgs Pistolskytteför

Tillhör krets Malmöhus Pistolskyttekrets