Tingsryds Pistolskytteklubb

Tillhör krets Kronobergs Läns Pistolskyttekrets