Sösdala Pistolklubb

Tillhör krets Kristianstads Pistolskyttekret