Ankarsrums Pistolskytteförening

Tillhör krets Kalmar Läns Norra Pistolskyttekrets