Myresjö Pistolskytteklubb

Tillhör krets Jönköpings Läns Pistolskyttekrets