Hammarstrands Pistolklubb

Tillhör krets Jämtlands Läns Pistolskyttekrets