Hackås Pistolskytteklubb

Tillhör krets Jämtlands Läns Pistolskyttekrets