Backe Pistolskytteklubb

Tillhör krets Jämtlands Läns Pistolskyttekrets